Baufest

Eventos en los que Baufest nos apoyo

Xamarin Fest

Mas Información

Introducción a Akka.Net + Visual Studio 2017: Mobile Hybrid Application

Mas Información

Entity Framework Core & Mapping, Integrando Face API, Computer Vision en .Net

Mas Información